Horreby Vandværks produktionsanlæg

Vandværket pumper vandet op fra 3 boringer, hhv. Nykøbingvej, Midtvejen og Mårvej.
Boringerne er alle 60 meter dybe og er udført med stålrør, og foderrøret i PVC afsluttende med filter i bunden af røret.
Vandet i de tre boringer er ikke ens, hvilket kan ses af vores boringsanalyser.

Når vandet kommer ind på vandværket bliver det iltet i et forbeluftningskammer på 15 m3, hvor der i bunden sidder 3 x 5 beluftningsmembraner. Svovbrinte og Methan afblæses og vandet iltes til max. ilt før det kommer i forfiltrene.

I de åbne forfiltre, som er 4 sandfiltre, frigives jern og mangan som bliver tilbageholdt i forfiltrene ligesom øvrige iltforbrugende stoffer som Ammonium m.fl. fjernes.
Vores ammoniumsindhold er så højt at det ikke kan blive fjernet helt i forfiltrene, hvor ilt indholdet i vandet efter forfiltrene er nede på,1 -2  mg/l.

Derfor må vi gennemføre en ny iltningsproces, som foregår i et mellembeluftningskammer på 8 m3 med 8 bundbeluftningsmembraner.

Herefter løber vandet til 4 efterfiltre som ligeledes er sandfiltre, hvor de sidste rester af ammonium m.fl. fjernes eller reduceres således vandet bliver godkendt ved analyser.

Fra efterfiltrene løber vandet ned i to rentvandstanke, og vi har 3 pumper som pumper det ud til forbrugerne med et tryk på mellem 3 - 4 afhængid af hvor meget vand der forbruges. I 2018 oppumpede vi 115.314 m3 og sendte 110.732 m3 ud til forbrugerne.

Forfiltrene skylles for hver 400 m3 produktion og efterfiltrene for hver 1.000 m3 produktion, (skylningen foregår med luft, vand, luft/vand og til sidst vand)

Hele processen styres via et SRO-anlæg, som også kan betjenes via tablet eller hjemmefra. (SRO = Styring, Regulering og Overvågning)

Ledningssystemet er på godt 45 km.

Horreby Vandværks kvalitetsbeskirvelse