Horreby Vandværks produktionsanlæg

Vandværket pumper vandet op fra 3 boringer, hhv. Nykøbingvej, Midtvejen og Mårvej.
Boringerne er alle 60 meter dybe og er udført med stålrør, og foderrøret i PVC afsluttende med filter i bunden af røret.
Vandet i de tre boringer er ikke ens, hvilket kan ses af vores boringsanalyser.

Når vandet kommer ind på vandværket bliver det iltet i et forbeluftningskammer på 15 m3, hvor der i bunden sidder 3 x 5 beluftningsmembraner. Svovbrinte og Methan afblæses og vandet iltes til max. ilt før det kommer i forfiltrene.

I de åbne forfiltre, som er 4 sandfiltre, frigives jern og mangan som bliver tilbageholdt i forfiltrene ligesom øvrige iltforbrugende stoffer som Ammonium m.fl. fjernes.
Vores ammoniumsindhold er så højt at det ikke kan blive fjernet helt i forfiltrene, hvor ilt indholdet i vandet efter forfiltrene er nede på,1 -2  mg/l.

Derfor må vi gennemføre en ny iltningsproces, som foregår i et mellembeluftningskammer på 8 m3 med 8 bundbeluftningsmembraner.

Herefter løber vandet til 4 efterfiltre som ligeledes er sandfiltre, hvor de sidste rester af ammonium m.fl. fjernes eller reduceres således vandet bliver godkendt ved analyser.

Fra efterfiltrene løber vandet ned i to rentvandstanke, og vi har 3 pumper som pumper det ud til forbrugerne med et tryk på mellem 3 - 4 afhængid af hvor meget vand der forbruges. I 2017 udpumpede vi 109.792 m3 ud til forbrugerne.

Forfiltrene skylles for hver 400 m3 produktion og efterfiltrene for hver 1.000 m3 produktion, (skylningen foregår med luft, vand, luft/vand og til sidst vand)

Hele processen styres via et SRO-anlæg, som også kan betjenes via tablet eller hjemmefra. (SRO = Styring, Regulering og Overvågning)

Ledningssystemet er på godt 45 km.