Horreby Vandværk nedlægger i uge 49 forsyningsområdets brandhaner. Dette betyder, at der lukkes for vandet på Egernvej og Oddervej samt Nykøbingvej 213 tirsdag den 6. december og i Falkerslev den 7. eller 8. nærmere direkte til forbrugerne.

Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 20747883 eller 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

 

 

 

 

 

 

Husk og information

Horreby Vandværks informationsblad 2022

Horreby Vandværks regnskab 2021 og budget 2022
Horreby Vandværks investeringsplan 2022 - 2025

Takstblad 2022 

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2021 har vi oppumpet 109.130 m3.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.


 

Antal besøgende
Besøgende: 34462