Horreby Vandværk vil have kortvarige afbrydelser af vandforsyningen den 13. juni 2024 i forbindelse med genstart af systemet
Horreby Vandværks analyser viser
 ingen tegn på PFAS, Pesticider, Chloridazon m.v

Undgå frostskader på dine vandrør

Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 20747883 eller 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige
Arne Kørup på tlf. 23257285

 

 

 

 

 

 

Husk og information

Referat fra Horreby Vandværks ordinære generalforsamling onsdag den 6. marts 2024

Horreby Vandværks informationsblad 2024
Horreby Vandværks regnskab 2023 og budget 2024
Takstblad 2024
Analyse fra januar 2024

 

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2023 har vi oppumpet 80.339 m3 mod 101.811 m3 i 2022 og 109.130 m3 i 2021.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.


 

Antal besøgende
Besøgende: 63864