Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

Husk og information

Horreby Vandværk aflyser den indkaldte generalforsamling onsdag den 18. marts på Horreby Gl. Skole kl. 19:00 på grund af folketingets forsamlingsforbud i anledning af Corona-Virus
Vi vender tilbage når der indkaldes til ny generalforsamling.

Se indkaldelsen her
Horreby Vandværks informationsblad februar 2020
Horreby Vandværks regnskab 2019 og budget 2020
Forslag til vedtægtsændringer til A.M.B.A.
Takstblad gældende for 2020
Seneste vandanalyse fra 2. januar 2020

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har ult 2019 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2018 har vi oppumpet 115.314 m3.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.Antal besøgende
Besøgende: 12030