Horreby Vandværks analyser viser ingen tegn på PFAS, Pesticider, Chloridazon m.v

Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 20747883 eller 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige
Arne Kørup på tlf. 23257285

 

 

 

 

 

 

Husk og information

Horreby Vandværks generalforsamling 2023
Horreby Vandværks informationsblad 2023

Horreby Vandværks regnskab 2022 og budget 2023 med investeringsplan
Takstblad 2023 
 

 

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2022 har vi oppumpet 101.811 m3 mod 109.130 m3 i 2021.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.


 

Antal besøgende
Besøgende: 50300