Horreby Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl. 19:00 i Horreby Gl. Skole, se bilag under information,

Horreby Vandværks analyser viser ingen tegn på PFAS, Pesticider, Chloridazon m.v
Undgå frostskader på dine vandrør

Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 20747883 eller 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige
Arne Kørup på tlf. 23257285

 

 

 

 

 

 

Husk og information

Indkaldelse til Horreby Vandværks ordinære generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl. 19:00 i Horreby Gl. Skole.

Horreby Vandværks informationsblad 2024
Horreby Vandværks regnskab 2023 og budget 2024
Takstblad 2024
Analyse fra januar 2024

 

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2022 har vi oppumpet 101.811 m3 mod 109.130 m3 i 2021.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.


 

Antal besøgende
Besøgende: 54446