Driftsstatus

Horreby Vandværk fortsætter med at opsætte de sidste målerbrønde i Listrup og Horreby området, de sidste fra uge 3 i 2022, 

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

 

 

 

 

 

 

Husk og information

Til vore forbrugere, tak for indberetningen af målertal. Der mangler desværre nogle som endnu ikke har indberettet.

Horreby Vandværks informationsblad februar 2021 

Generalforsamlingen 2021 som desværre måtte udsættes til tirsdag den 15. juni på grund af Corona-situationen, læs om generalforsamlingen her 
Horreby Vandværks regnskab 2020 og budget 2021
Horreby Vandværks investeringsplan 2021 - 2024

Godkendt forslag til vedtægtændring til a.m.b.a
Takstblad Takstblad 2021

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har ult 2019 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2018 har vi oppumpet 115.314 m3.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.


 

Antal besøgende
Besøgende: 27353