Driftsstatus

Den 21. oktober har vi haft et brud, hvor vi har været nød til at lukke ledningen til Falkerslev og Virket fra kl. 14:20 til kl. 15.00
Det videre arbejde i oktober berører kun forbrugerne på Sibirien fra nr. 1 - 9 samt Nykøbingvej 147.

I november 2020 fortsætter ledningsarbejdet med at montere målerbrønde til dem som Horreby Vandværk har haft en indledende kontakt med.
Målet er at vi inden for de nærmeste år har fået monteret målerbrønde til alle..

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

Husk og information

Læs om Horreby Vandværk generalforsamling fra den 30. juni under vandværket.
Horreby Vandværks informationsblad februar 2020
Horreby Vandværks regnskab 2019 og budget 2020
Godkendt forslag til vedtægtsændring til AMBA 
Takstblad gældende for 2020

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

 

Velkommen til Horreby Vandværk

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har ult 2019 374 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2018 har vi oppumpet 115.314 m3.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.Antal besøgende
Besøgende: 15739