Sløjfning af brønde og boringer

Se herom i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borringer og brønde på land