Nedlæggelse af ejendomme

Nedrivning og udtræden af Horreby Vandværk - her henvises til vedtægternes §6, hvor der står at stikledningen skal afbrydes fra forsyningsledningen, hvilket vil sige, at anboringen skal fjernes og nyt stykke isættes på forsyningsledningen.
Dette for at sikre den gode drikkevands kvalitet og undgå, at der ligger "døde" ubenyttede ledninger.
Arbejdet må kun udføres af autoriseret vvs firma, hvor vandværket kan henvise til Troldemosens VVS.
Målerbrønd, måler og anboring afleveres til enten formand eller driftsansvarlige Arne Kørup.

Se i øvrigt også vedtægternes §6