Her på siden kan du finde links til resultaterne af vores vandprøver.

Hvis du vil se alle vandværkets mere end 130 analyser gennem de seneste år på www.geus.dk under selvbetjening og  dit drikkevand.
Vort NVOC ligger flere gange over grænseværdien på 4, flere eksperter mener at grænseværdien burde have været sat til 6, hvilket vi altid har opfyldt. Med et højt NVOC vil farvetallet ligeledes ligge højt. Analysen fra den 4. september 2013 viser at vi kan ligge under grænseværdien.

Farvetal:
Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af organisk stof (humus) og vil derfor også blive konstateret senere i analysen ved en høj NVOC-værdi, men et højt farvetal kan også skyldes selve sammensætningen af NVOC-indholdet, uden at denne er for høj. Farvetal måles mod en standardopløsning af Platin (Pt).

Afgang værk: Max. 5 mg Pt/L, (dog kan op til 15 mg Pt/L tillades, hvis krav ved indgang ejendom er overholdt.)
Ledningsnet: Max. 15 mg Pt/L.

NVOC - beskrivelse:
NVOC er en engelsk forkortelse for "Ikke Flygtigt Organisk Kulstof" og er en såkaldt samleparameter, dvs en størrelse, der angiver forekomst af flere forskellige stoffer eller stofgrupper, hvori kulstof indgår som organisk kulstof. Som oftest er NVOC udtryk for naturlig forekomst af bl.a. humusstoffer.

Vandværket har anskaffet FVD's anbefalede ledelsessystemet Tethys, og opfylder bekendtgørelsen nr. 132 om kvalitetssikring på almene vandværker, der er gældende fra udgangen af 2014 og hvor driftsleder har taget de obligatorisk kurser i hygiejne og drift af vandforsyning.

Hvis du vil vide mere om hvordan analyserne skal læses kan du klikke her.

Ellers er her de seneste analyserapporter i pdf-format

Begrænsede vandanalyser:

Dato:
27.07.2018 Virkethus (uden fush)
23.03.2018 Horreby (uden fush)
23.03.2018 Horreby (efter fush)
15.02.2018 Falkerslev
21.12.2017 Horreby incl. prøve af Chloridazon m.v.
01.09.2017 Horreby
10.08.2016 Listrup
15.02.2016 Falkerslev
02.11.2015 Horreby
14.08.2015 Horreby
20.05.2015 Listrup
05.03.2015 Falkerslev
12.11.2014 Horreby
04,08.2014
Horreby
29.04.2014 Listrup
17.03.2014 Falkerslev
28.10.2013 Horreby
07.08.2013 Horreby
15.07.2013
Listrup
12.03.2013 Falkerslev
02.08.2012 Horreby
14.05.2012 Listrup
16.03.2012 Falkerslev
01.09.2011 på vandværket
01.09.2011 Horreby
11.10.2010 på vandværket
01.07.2010 Falkerslev
18.05.2010 Listrup
09.03.2010 Falkerslev
18.11.2009 på vandværket

Normal og udvidede vandanalyser:

Dato:            Analysested             Bemærkninger

15.02.2018 Afgangshane vandværk
01.09.2017 Afgangshane vandværk
17.01.2017 Afgangshane vandværk
12.09.2016
Afgangshane vandværk
06.01.2016 Afgangshane vandværk,
07.09.2015 Afgangshane vandværk,
06.01.2015 Afgangshane vandværk,
05.09.2014
Afgangshane vandværk, hvor alle krav-værdier er overholdt incl. NVOC
31.01.2014 Afgangshane vandværk
04.09.2013 Afgangshane vandværk, NVOC er denne gang under grænseværdien.
07.01.2013 Afgangshane vandværk
15.05.2012 Afgangshane vandværk
18.01.2012 Afgangshane vandværk
05.01.2011 Afgangshane vandværk
26.02.2010 Afgangshane vandværk
07.09.2009

Råvandsanalyser:

Dato           Borring på                  Bemærkninger

23.03.2018 Nykøbingvej
19.04.2017 Midtvejen
12.04.2016 Mårvej
02.11.2015 Nykøbingvej
07.03.2013 Midtvejen
01.10.2012 Nykøbingvej

01.10.2012 Mårvej
12.10.2011 Analyse af alle tre boringer
18.11.2009 Mårvej
18.11.2009 Nykøbingvej
02.12.2008 Midtvejen


Guldborgsund Kommunes tilsyn med vandværket:

Seneste tilsynsrapport 4. juli 2013